Bừng nhịp sống cùng BIDV

Bừng nhịp sống cùng BIDV
GDVN- Với chương trình “Bừng nhịp sống”, BIDV tập trung hỗ trợ mạnh mẽ các hộ kinh doanh, tiểu thương trên cả nước.