BIDV tích hợp tính năng chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở trên Smartbanking

28/03/2020 17:02
An Nhiên
(GDVN) - BIDV đã thực hiện nâng cấp hệ thống và tích hợp thêm tính năng chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở (CCQ mở) trên ứng dụng BIDV Smartbanking.

Theo đó, các nhà đầu tư có thể thực hiện chuyển tiền mua CCQ mở, đang được lưu ký và giám sát tại BIDV, từng lần hoặc đặt lệnh thanh toán lệnh mua định kỳ.

Cụ thể, với chức năng Mua chứng chỉ quỹ mở từng lần, BIDV đã thực hiện bổ sung chức năng “Nộp tiền mua chứng chỉ quỹ mở” trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn Quỹ và đại lý phân phối để mua CCQ mở mà không cần phải ghi nhớ số tài khoản tiền của các đại lý phân phối.

Nhà đầu tư cũng có thể thực hiện lưu mẫu thanh toán và sử dụng cho các lần thanh toán sau.

Chức năng này sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu các rủi ro thanh toán nhầm tài khoản hoặc gõ nhầm nội dung mua CCQ mở, đồng thời giao dịch được thực hiện ghi có theo thời gian thực vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng giám sát BIDV.

BIDV tích hợp tính năng chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở trên Smartbanking ảnh 1
Ngân hàng BIDV tích hợp tính năng chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở trên Smartbanking.

Với chức năng Thiết lập lệnh thanh toán (mua) CCQ mở định kỳ (SIP), BIDV đã hoàn thiện chức năng “Quản lý lệnh định kỳ” để các nhà đầu tư có thể chủ động thiết lập lệnh thanh toán (mua) CCQ mở trên ứng dụng BIDV Smartbanking theo chu kỳ Ngày/2 tuần/Tháng/Quý/06 tháng.

Đồng thời, ứng dụng có thể xác định số lần hệ thống thực hiện chuyển lại nếu tài khoản thanh toán của khách hàng không đủ số dư cần thiết.

Việc thiết lập lệnh thanh toán định kỳ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi thực hiện mua CCQ theo chương trình đã đăng ký với đại lý phân phối, giảm thiểu việc khách hàng quên thanh toán tiền mua CCQ mở và giảm thiểu công việc của đại lý phân phối khi thực hiện quản lý lệnh định kỳ của nhà đầu tư.

Việc tích hợp tính năng mới này là bước đầu trong kế hoạch tổng thể để kết nối giữa Ngân hàng giám sát với đại lý phân phối và đại lý chuyển nhượng, đồng thời tạo điều kiện cho các khách hàng hiện hữu của BIDV được tiếp cận thêm kênh đầu tư vào các CCQ mở.

An Nhiên