Bộ GD yêu cầu HV Quản lý Giáo dục xử lý kỷ luật viên chức đúng thời hạn

24/11/2022 06:32
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn yêu cầu Hội đồng trường Học viện Quản lý Giáo dục xem xét, quyết định xử lý kỷ luật viên chức theo đúng quy định.

Liên quan đến tiến độ thực hiện xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm ở Học viện Quản lý giáo dục theo các kiến nghị được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra trong Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDT, theo thông tin phóng viên có được, ngày 17/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6081/ BGDĐT-TCCB về việc"xử lý kỷ luật viên chức" gửi Hội đồng trường Học viện Quản lý Giáo dục".

Theo đó, công văn này nêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được Thông báo số 42-TB/ĐUB ngày 7/11/2022 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quyết định kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể.

Văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Học viện Quản lý Giáo dục. Ảnh: CTV
Văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Học viện Quản lý Giáo dục. Ảnh: CTV

Cụ thể, tại công văn này trích dẫn Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm như sau:

"Kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử phạt của pháp luật. Đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý Đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể".

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: "Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng trường Học viện Quản lý Giáo dục xem xét, quyết định xử lý kỷ luật viên chức theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ và các quy định của Đảng và Nhà nước có liên quan bảo đảm thời hạn quy định".

Được biết, kèm theo Thông báo số 42-TB/ĐUB ngày 7/11/2022 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quyết định kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên, còn có các Quyết định thi hành kỷ luật gồm: Quyết định số 228-QĐ/ĐUB ngày 3/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 229-QĐ/ĐUB ngày 3/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 230-QĐ/ĐUB ngày 3/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, trong các ngày 20, 21/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ để thông qua phương án kỷ luật với Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục và các cá nhân có liên quan theo Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDT chỉ ra.

Để có thông tin cụ thể, ngày 2/11/2022, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã có trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục về các vấn đề liên quan.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết: "Hiện nay vẫn chưa có kết quả chính thức về xử lý công tác Đảng với các cá nhân có liên quan. Còn việc kiểm điểm các cá nhân, tổ chức theo Kết luận thanh tra số 88/KL-BGDT chúng tôi đã làm xong hết rồi".

Về việc này, các bài viết được Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải trước đó đã đề cập, ngày 26/1/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kết luận thanh tra số 88/KL-BGDDT về việc thanh tra đột xuất Học viện Quản lý giáo dục.

Trong thông báo dài 22 trang A4 được phát đi, nội dung thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; triển khai các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hội đồng trường Học viện Quản lý Giáo dục xem xét, quyết định xử lý kỷ luật viên chức theo đúng quy định và bảo đảm thời hạn quy định. Ảnh: Trung Dũng

Hội đồng trường Học viện Quản lý Giáo dục xem xét, quyết định xử lý kỷ luật viên chức theo đúng quy định và bảo đảm thời hạn quy định. Ảnh: Trung Dũng

Cũng trong Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng loạt các sai phạm ở Học viện Quản lý giáo dục đã được chỉ ra.

Trong phần xử lý trách nhiệm, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ từng cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm ở Học viện Quản lý giáo dục.

Trong đó, Thanh tra đã kiến nghị Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục trong công tác thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thanh tra kiến nghị Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Hội đồng học viện, Chủ tịch Học viện, Giám đốc Học viện liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm tại kết luận thanh tra.

Hướng dẫn Học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật thẩm quyền với các tập thể, cá nhân, liên quan đến hạn chế, thiếu sót đã được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra.

Đối với Học viện Quản lý giáo dục, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền đối với Giám đốc Học viện.

Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Phạm Quang Trung. Ông Phạm Quang Trung được bổ nhiệm từ tháng 11/2016.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Giám đốc Học viện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và xem xét kỷ luật theo thẩm quyền đối với Trưởng, Phó các đơn vị Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Văn phòng Học viện, Trưởng Tiểu ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ Chương trình ETEP, các trung tâm, viện và các đơn vị, cá nhân liên quan trách nhiệm đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra.

Trung Dũng