Quy định mới về đăng kiểm

Quy định mới về đăng kiểm
GDVN- Theo tính toán, có hơn 1,9 triệu ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng.