Đề xuất giữ nguyên hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua TP. HCM

15/08/2023 14:29
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giao thông vận tải dự kiến hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình, phê duyệt chủ trương đầu tư trước năm 2025.

Bộ Giao thông vận tải mới đây đã có công văn số 8742/BGTVT – KHĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thỏa thuận phương án hướng tuyến, vị trí và quy mô nhà ga, đề pô, trạm bảo dưỡng thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận thành phố.

Bộ Giao thông vận tải dự kiến hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023, trình Bộ Chính trị trong tháng 11/2023; hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình, phê duyệt chủ trương đầu tư trước năm 2025.

Liên quan đến phương án hướng tuyến, vị trí và quy mô nhà ga, đề pô, trạm bảo dưỡng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải cho biết, năm 2018, căn cứ kết quả nghiên cứu đề xuất của Tư vấn lập Dự án và theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có ý kiến thống nhất về phương án hướng tuyến, vị trí và quy mô nhà ga, đề pô, trạm bảo dưỡng tại văn bản số 5567/UBND-ĐT ngày 10/12/2018, trên cơ sở đó Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng thẩm định Nhà nước xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư Dự án vào tháng 2/2019.

Phương án hướng tuyến đường sắt tốc độ cao qua thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: mt.gov.vn

Phương án hướng tuyến đường sắt tốc độ cao qua thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: mt.gov.vn

Năm 2022, trên cơ sở nghiên cứu độc lập của Tư vấn thẩm tra về phương án hướng tuyến, vị trí và quy mô nhà ga, đề pô, trạm bảo dưỡng, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã gửi xin ý kiến và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời số 499/UBND-DA ngày 17/2/2023.

Tại văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá hướng tuyến đề xuất trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã cơ bản phù hợp với nội dung quản lý không gian theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025; Ga Thủ Thiêm thống nhất quan điểm phát triển khu vực nhà ga theo mô hình TOD.

Về đề pô, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tư vấn thẩm tra bổ sung các tiêu chí so sánh ưu nhược điểm, khả thi - kinh tế - kỹ thuật của phương án giữ nguyên và phương án di dời để có có sở đề xuất chính thức.

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước, để có cơ sở hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, ngày 21/7/2023, Bộ Giao thông vận tải đã họp với 20 tỉnh/thành phố về rà soát, thống nhất phương án hướng tuyến, vị trí và quy mô nhà ga, đề pô, trạm bảo dưỡng.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đường sắt, Liên danh tư vấn lập Dự án, ý kiến của Liên danh tư vấn thẩm tra, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với phương án đề xuất của tư vấn. Cụ thể, huớng tuyến và vị trí ga đi qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên phương án hướng tuyến đã được thành phố thống nhất với Bộ Giao thông vận tải năm 2018.

Trung Dũng