Bộ trưởng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội phải trực tiếp, ngắn gọn

02/03/2018 15:59
Theo quochoi.vn
(GDVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác chất vấn và trả lời chất vấn. Người trả lời chất vấn phải trả lời ngắn gọn, trực tiếp vào câu hỏi.

Ngày 1/3/2018, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã ký văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, trên cơ sở nguồn thông tin phục vụ hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, tổng hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước và dư luận xã hội từ kỳ họp thứ 4 đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức phiên chất vấn đối với các nhóm vấn đề và thành viên Chính phủ sau đây:

Thứ nhất: Các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật;

Giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Bộ trưởng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội phải trực tiếp, ngắn gọn ảnh 1
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bên trái và Bộ trưởng Lê Thành Long bên phải (ảnh được thực hiện bởi Như Hải).

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ:

Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Vấn đề thứ 2 là hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội.

Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

Ưng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội phải trực tiếp, ngắn gọn ảnh 2Quốc hội sẽ chất vấn 2 thành viên Chính phủ theo cách thức mới

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ:

Tài chính, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Theo dự kiến, phiên chất vấn diễn ra 1 ngày vào thứ tư, ngày 21/3/2018 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội.

Lần này,cách thức tiến hành chất vấn được thực hiện theo nhóm vấn đề; người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn;

Sau hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp; mời các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương về dự họp tại Phòng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay” (đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 01 phút/lần;

Người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 03 phút/lần);

Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận; tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Bộ trưởng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội phải trực tiếp, ngắn gọn ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lò đã nóng lên không ai có thể đứng ngoài cuộc

Các thành phần tham gia phiên chất vấn lần này, gồm Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội (toàn bộ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương);

Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương; lãnh đạo các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội;

Đại diện Thường trực Chính phủ phụ trách lĩnh vực liên quan đến nội dung chất vấn; các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành, cơ quan có liên quan đến nội dung chất vấn (tại Mục I).

Đại diện lãnh đạo: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo quochoi.vn