Nâng bội chi từ 4,8% lên 5,3% vì hụt thu ngân sách

Nâng bội chi từ 4,8% lên 5,3% vì hụt thu ngân sách
(GDVN) - Chính phủ đề xuất với Quốc hội về việc tăng bội chi, theo đó nâng mức bội chi từ 4,8 lên 5,3% GDP. Với mức bội chi này, nợ công dự kiến  56,2% GDP, dư nợ chính phủ là 42,6% GDP và dư nợ quốc gia 39,5% GDP, đây là giới hạn an toàn”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay.

Bội chi 112 nghìn tỷ, nợ công vẫn trong giới hạn cho phép

Bội chi 112 nghìn tỷ, nợ công vẫn trong giới hạn cho phép
(GDVN) - Sáng 20/6 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. Mặc dù mức bội chi ngân sách nhà nước bằng 4,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), nhưng tình hình nợ công vẫn nằm trong phạm vi cho phép.