Đừng xem nhẹ sai sót trong sách giáo khoa

Đừng xem nhẹ sai sót trong sách giáo khoa
GDVN- Nếu giáo viên thay thế ngữ liệu trong sách giáo khoa không chính xác, không đạt yêu cầu của mục tiêu giáo dục thì lợi đâu chẳng thấy, lại làm hỏng chương trình.

Hiệu trưởng - Xin đừng "mua danh ba vạn..."

Hiệu trưởng - Xin đừng "mua danh ba vạn..."
(GDVN) - Muốn nhà trường phát triển, hiệu trưởng nhà trường phải là người mẫu mực trong mọi chuyện – nhất là trong công tác lãnh đạo, mà trước hết là tu chỉnh bản thân.

Giáo sư Hoàng Tụy: Một góc nhìn!

Giáo sư Hoàng Tụy: Một góc nhìn!
(GDVN) - Ở Việt Nam bế tắc trong những “cải cách, đổi mới” được ai đó vẽ ra, thiết kế và mưu lợi trong suốt bao năm cho ai đó, nhưng nhất định không phải là người học.

Cách mạng đại học Mỹ sẽ đi về đâu?

Cách mạng đại học Mỹ sẽ đi về đâu?
(GDVN) - Chính sách chung của đại học Mỹ và các nhà chiến lược là sử dụng hệ thống hợp tác, kết nối toàn cầu để tìm phương thức giải quyết các vấn nạn giáo dục của Mỹ.