Đổi mới hay chấn hưng giáo dục (3)

Đổi mới hay chấn hưng giáo dục (3)
(GDVN) - Điều quan trọng nhất để chấn hưng giáo dục nước nhà là khắc phục triệt để căn bệnh “Nói nhưng không làm, làm không đến nơi đến chốn, đánh trống bỏ dùi”.

Đổi mới hay chấn hưng giáo dục (2)

Đổi mới hay chấn hưng giáo dục (2)
(GDVN) - Muốn chấn hưng giáo dục thì giáo dục phải thu về một mối, do một cơ quan duy nhất quản lý và vị tư lệnh ngành phải có “quyền hành” và “lực lượng”.

Hiến kế chấn hưng giáo dục

Hiến kế chấn hưng giáo dục
Ngày càng có nhiều tham luận, sáng kiến hay của các học giả ngoài nước gửi về cho Hội thảo “Sách và chấn hưng giáo dục”.