Thạc sỹ thất nghiệp - Vì đâu nên nỗi?

Thạc sỹ thất nghiệp - Vì đâu nên nỗi?
(GDVN) - Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, tình trạng thất nghiệp gia tăng là điều tất yếu. Điều này thể hiện rõ tính cung cầu lao động trong nền kinh tế thị trường.

"Cả xã hội rất lo lắng, không yên tâm về nền giáo dục"

"Cả xã hội rất lo lắng, không yên tâm về nền giáo dục"
(GDVN) - Trong Hội nghị đánh giá 20 năm hoạt động môn hình các trường ĐH, CĐ NCL diễn ra vừa qua, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tái khẳng định, ai cũng biết nếu không làm tốt giáo dục, không xây dựng được sự nghiệp này thì đất nước sẽ không đi lên được.

"Không được hành xử với các trường theo kiểu 'bóp mũi' như đứa trẻ"

"Không được hành xử với các trường theo kiểu 'bóp mũi' như đứa trẻ"
(GDVN) - “Trường tư tiếp tục phát triển, tôi nghĩ là bình thường. Tất nhiên cũng phải có điều kiện để hạn chế một số trường không đủ điều kiện hoạt động, để làm sao tránh “vất vả” cho chính trường đó và vất vả cho hệ thống. Không phải giải quyết theo kiểu cho trường thành lập, rồi sau này không thấy đủ điều kiện là dẹp bỏ. Trường giống như một con người, ra đời rồi mà không thấy phát triển là “bóp mũi” ngay được”.

Các cấp học ở Việt Nam: Càng lên cao càng tụt hạng?

Các cấp học ở Việt Nam: Càng lên cao càng tụt hạng?
(GDVN) - Mới đây, Diễn đàn kinh tế thế giới công bố bản báo cáo "Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2013-2014" thực hiện với 148 nước. Kết quả xếp hạng các hạng mục lớn của báo cáo này cho thấy: Về chất lượng giáo dục phổ thông, đại học Việt Nam thua kém nhiều nước trong khu vực Châu á.

"Chủ lực xã hội hóa giáo dục là khối các trường đại học NCL"

"Chủ lực xã hội hóa giáo dục là khối các trường đại học NCL"
(GDVN) - “Chủ trương xã hội hóa giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phát triển các trường thuộc khối ngoài công lập đây là một chủ trương lớn chứ không phải là một giải pháp tình thế. Cái bàn ở đây là cách làm như thế nào chứ không thể thay đổi được chủ trương xã hội hóa”.