Đa số giáo viên dạy thêm vì….tiền

Đa số giáo viên dạy thêm vì….tiền
(GDVN) - Nếu dạy thêm mong giáo viên chỉ dạy thêm những em học sinh trung bình và yếu, dành thời gian học tập nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giáo dục.