Chết cười: Xuân Bắc hỏi, Cù Trọng Xoay chế!

09/07/2012 17:20
(GDVN) - Dưới đây là 4 câu hỏi cực kỳ hóc búa dành cho giáo sư Xoay.