Chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 25.751 tỷ đồng

14/11/2019 10:51
Vũ Phương
(GDVN) - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cung cấp thông tin báo chí tháng 11/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tháng 10/2019 (Số liệu ước đến 31/10/2019) có nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Cụ thể, về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Số người tham gia: bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 14,898 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 488 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,764 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (bảo hiểm thất nghiệp) khoảng 13,114 triệu người; bảo hiểm y tế (bảo hiểm y tế) khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Số thu: Trong tháng, toàn Ngành thu 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019 toàn Ngành thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm; trong đó: thu bảo hiểm xã hội 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 3.844 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 13.965 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

Tháng 10 cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú.
Tháng 10 cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú. 

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Ngành cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong tháng, cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thông tin về việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong tháng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 25.751 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2019, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 246.348 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm;

Trong đó: chi bảo hiểm xã hội từ nguồn Ngân sách 33.133 tỷ đồng, chi bảo hiểm xã hội từ Quỹ bảo hiểm xã hội 122.265 tỷ đồng, chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 4.629 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 86.321 tỷ đồng.

Vũ Phương