Những bảng thông báo siêu... tréo ngoe

Những bảng thông báo siêu... tréo ngoe
(GDVN) -Bạn sẽ phải cảm thấy khó xử khi xem những bảng thông báo ở dưới đây cho mà xem, có cái thì cấm cướp biển, lại có cái thì cấm người cưỡi khủng long... Không hiểu người ta tạo ra các bảng thông báo này để làm gì nữa... Thật là vô nghĩa quá !