New York Times: Lần ra trụ sở hacker của Bộ Quốc phòng Trung Quốc

New York Times: Lần ra trụ sở hacker của Bộ Quốc phòng Trung Quốc
(GDVN) - Trụ sở nhóm hacker được xác định thuộc sở hữu của đơn vị mật danh 61.398 thuộc Phòng 2, Cục 3 của quân đội Trung Quốc (PLA), đây chính là nơi bắt nguồn một loạt các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty, các tổ chức, cơ quan chính phủ quan trọng của Mỹ.