Nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua đời

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua đời
(GDVN) - Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả của “Chiếc lược ngà” đã từ trần vào gần 17h ngày hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh, thọ 82 tuổi.