Chủ tịch HĐTV EVNNPT thăm và làm việc tại Trung tâm giám sát vận hành PTC2 (B02)

29/11/2023 13:08
Vương Nghị
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- EVNNPT sẽ quan tâm để tiếp tục hiện đại hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tối ưu hóa trung tâm giám sát vận hành B02.

Ngày 29/11/2023, tại Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Nguyễn Tuấn Tùng đã đến thăm và làm việc với Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).

Tham gia đoàn công tác có đại điện lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT, lãnh đạo PTC2, đại điện các phòng chức năng liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Phong – Giám đốc PTC2 đã báo cáo tóm tắt quy mô và các kết quả thực hiện tại Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực, với việc Trang bị hệ thống thông tin vận hành cho bộ phận trực ban của Công ty Truyền tải điện 2 (gọi tắt là B02) có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các trạm biến áp của PTC2 phục vụ quản lý vận hành trạm biến áp không người trực.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nghe cán bộ Trung tâm giám sát vận hành giới thiệu tổng quan về hệ thống giám sát vận hành, điều khiển tại Trung tâm.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nghe cán bộ Trung tâm giám sát vận hành giới thiệu tổng quan về hệ thống giám sát vận hành, điều khiển tại Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc PTC2, việc triển khai thực hiện rất khẩn trương của các bộ phận, đơn vị liên quan để đưa Trung tâm giám sát vận hành vào hoạt động hiệu quả, ứng dụng các giải pháp tự động hóa để giám sát lưới điện, nâng cao độ tin cậy, thu thập và đồng bộ dữ liệu phục vụ công tác quản lý vận hành, giảm thời gian thao tác, mất điện, hạn chế sai sót, sự cố chủ quan, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải.

Trong thời gian đến, EVNNPT sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư để tiếp tục hiện đại hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tối ưu hóa trung tâm giám sát vận hành B02 trong công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện.

Đoàn công tác theo dõi việc điều khiển kết nối thông tin quản lý, giám sát vận hành tại Trung tâm.

Đoàn công tác theo dõi việc điều khiển kết nối thông tin quản lý, giám sát vận hành tại Trung tâm.

Các đại biểu trao đổi về an toàn thông tin và hệ thống thông tin liên lạc tại Trung tâm giám sát vận hành B02.

Các đại biểu trao đổi về an toàn thông tin và hệ thống thông tin liên lạc tại Trung tâm giám sát vận hành B02.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng chụp hình lưu niệm với PTC2 tại Trung tâm giám sát vận hành.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng chụp hình lưu niệm với PTC2 tại Trung tâm giám sát vận hành.

Trước đó, các đoàn công tác của Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú, đoàn công tác của Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT Võ Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến cũng đã đánh giá rất cao công tác triển khai các nội dung công việc của PTC2 để đưa trung tâm vào khai thác, vận hành. Góp phần quan trọng trong hiện đại hóa lưới điện, đảm bảo công tác quản lý vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, liên tục.

Vương Nghị