"Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta"

30/08/2019 14:56
Lại Cường
(GDVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm nhân văn".

Sáng 30/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: LC) ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: LC)

Tham dự lễ kỷ niệm còn có hơn 3.500 đại biểu Trung ương, địa phương, các cơ quan ngoại giao, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang.

Trong không khí trang trọng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn, trong đó khẳng định: “... Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm nhân văn. Văn hóa Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta…”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Ý thức được vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta càng cần phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xứng đáng là đội quân tiên phong, là Đảng cầm quyền, ngang tầm nhiệm vụ.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: LC) ảnh 2
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: LC)

Sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại diện gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu.

Lễ kỷ niệm 50 năm đã khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: LC) ảnh 3
Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: LC)
"Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta" ảnh 4
Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã tham gia biểu diễn nghệ thuật tại buổi Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: LC)
Lại Cường