Ấu trùng (14): Nghĩa khí + dại dột = ...

26/09/2011 15:11 M.M st
(GDVN) - Các bạn ấu trùng đã tỏ rõ tinh thần tương thân tương ái, bảo vệ lẫn nhau và cùng chống kẻ thù chung. Nhưng xem ra "chiến đấu" hơi vội...
M.M st