Ấu trùng (16): Ngậm đắng nuốt cay đợi ngày...

27/09/2011 16:29 M.M st
(GDVN) - Đúng như câu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", ấu trùng đỏ ngậm đắng nuốt cay, nén đau để học võ đợi ngày trả thù...
M.M st