Ấu trùng - Larva (18): Ăn chặn của kiến

22/12/2011 11:20
(GDVN) - Ăn chặn thành quả lao động của người khác, hai chú ấu trùng bị đánh thế là đáng đời!