Ấu trùng - Larva (27): Không từ "thủ đoạn"

27/12/2011 08:07 Tống Linh (st)
(GDVN) - Vì miếng ăn mà 2 chú ấu trùng không từ một "thủ đoạn" nào. 
Tống Linh (st)