Ấu trùng - Larva (29): Thuốc mọc tóc

29/12/2011 08:03 Tống Linh (st)
(GDVN) - Với mái tóc của một nghệ sỹ, không hiểu trông đôi bạn ấu trùng sẽ như thế nào đây?
Tống Linh (st)