Bé đi mua sách

26/09/2011 07:56 (Sưu tầm)
(GDVN) - Bé Quỳnh mới đi học xong lớp một , mẹ dẫn em đi mua sách toán lớp hai.

Đến hiệu sách, mẹ hỏi cô bán hàng:

- Có sách toán lớp hai không cô?

- Hết sách toán lớp hai rồi, chỉ còn sách toán lớp một thôi ạ - Cô bán sách trả lời.

Bé Quỳnh vui vẻ nói:

- Vậy thì cô bán cho cháu quyển sách lớp một cũng được.

Mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Con mới học xong lớp một, cuốn sách toán lớp một còn ở nhà, con mua làm gì?

Quỳnh:

- Thế một với một không phải hai hở mẹ?

(Sưu tầm)