Khi... rùa uống bia

14/12/2011 10:12 (Sưu tầm)
(GDVN) - Ðàn rùa nọ tụ tập nhậu nhẹt.

Giữa chừng hết bia, cả bọn cử một con đi mua.

Hai ngày sau vẫn chưa thấy bia đâu, chúng bắt đầu rủa:

- Cái thằng đến là lề mề, làm cái gì cũng chậm chạp.

Một giọng yếu ớt từ phía ngoài sân cất lên:

- Chúng mày mà còn nói xấu tao nữa là tao không đi nữa đâu đấy!

(Sưu tầm)