Mỹ nhân: Thà... ngất còn hơn?!

12/07/2011 22:34
(GDVN) - Nếu được "anh hùng" cứu trong trường hợp này, bạn sẽ: A - Vô cùng cảm kích, B - Nguyện cả đời theo chàng, C - Ngất nguội?

(GDVN) - Nếu được "anh hùng" cứu trong trường hợp này, bạn sẽ: A - Vô cùng cảm kích, B - Nguyện cả đời theo chàng, C - Ngất nguội?

 

M.M (tổng hợp)