Nỗi khổ cực khó nói của ấu trùng vàng (19)

30/09/2011 10:18 M.M st
(GDVN) - Đúng là phải ghi nhận nỗ lực của ấu trùng vàng, nhưng khổ nỗi các bạn lại cứ thích... "thưởng thức".
M.M st