Vỡ bụng cười vì đôi bạn ấu trùng (3): Câu cá

13/09/2011 14:09 M.M st
(GDVN) - Khá khen cho thái độ kiên trì, quyết liệt câu cá của ấu trùng, nhưng... có lẽ là ăn mừng hơi sớm!
M.M st