Kỹ thuật drift xe lừa cảnh sát quá ngoạn mục

24/02/2012 13:51 Anh Thy
(GDVN) - Kỹ thuật drift xe siêu hạng của một quái xế đã lừa hoàn toàn xe cảnh sát đuổi sát nút. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cảnh trong phim hành động.
Anh Thy