Công khai kết quả kiểm tra các dự án liên quan đến đất rừng tại Hòa Bình

12/10/2018 06:25
Nhật Minh
(GDVN) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình về kết quả xác minh thông tin phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về các dự án sử dụng đất sai mục đích ở tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về các dự án liên quan đến đất rừng ở tỉnh Hòa Bình.

Công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và Đài Truyền hình Việt Nam để cùng giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai tại địa phương.

Nhật Minh