Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới
GDVN- Ngày 12/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Gen … Quy hoạch

Gen … Quy hoạch
GDVN- Dễ nhận thấy hiện tượng một cán bộ muốn được bổ nhiệm vào chức vụ nào đó thì phải được quy hoạch vào vị trí đó.