Học giỏi thì tội gì đi sư phạm hả cô?

Học giỏi thì tội gì đi sư phạm hả cô?
(GDVN) - Nghe con nói chị xót xa “Giá con học trung bình con sẽ nên nghe theo lời mẹ. Nhưng con học giỏi thế này, mẹ bắt con đi nghề giáo có thiệt thòi cho con không?"