Phát huy tinh thần đổi mới vì dân

Phát huy tinh thần đổi mới vì dân
(GDVN) - Mục tiêu của Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm thúc đẩy các tổ chức, cá nhân sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.