Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750)

27/05/2012 07:30
(GDVN) - Đàm Thị Cúc,  đến từ tỉnh Lạng Sơn, hiện đang là học sinh trường THPT huyện Tràng Định. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 1
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 2
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 3
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 4
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 5
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 6
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 7
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 8
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 9
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 10

Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 11
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 12
Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 13

Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 14

Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750) ảnh 15