Dân chủ Tà lưa, Công lý đang trốn đi đâu?

Dân chủ Tà lưa, Công lý đang trốn đi đâu?
GDVN- Dân chủ tại một số nước phương Đông chú trọng đến ổn định xã hội và đôi khi nghiêng về hy sinh quyền lợi cá nhân hay nhóm nhỏ để phục vụ nhóm lớn hơn.

Dân chủ, tầm nhìn 2021

Dân chủ, tầm nhìn 2021
(GDVN) - Không làm không có sai phạm, đây có phải là nguyên nhân khiến một bộ phận được “quy hoạch” áp dụng chiến thuật “nín thở, lặn sâu”?

Đồng ý và sự im lặng

Đồng ý và sự im lặng
(GDVN) - Hiểu đúng và biết cách im lặng thích hợp có thể sẽ giúp chúng ta đạt hạnh phúc lâu bền! Nghệ thuật im lặng là thứ con người hiện đại nên học và thực hành.

Người Việt, Nhất và Bét (3)

Người Việt, Nhất và Bét (3)
(GDVN) - “Giàu thì nó ghét, đói rét nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt”. “Nó” ở đây chỉ là một bộ phận hay là nét đặc trưng của mọi tầng lớp?

Thương dân, dân lập đền thờ

Thương dân, dân lập đền thờ
(GDVN) - Mọi thủ đoạn chính trị thấp hèn đều không thể chiến thắng được niềm tin của nhân dân. Và khi có được niềm tin nhân dân thì mọi thủ đoạn đều trở nên vô hiệu.