Nhà mạng Sprint chính thức giới thiệu HTC EVO ONE 4G giá 200$

(GDVN) -Hôm qua HTC và nhà mạng Sprint vừa phối hợp tổ chức buổi ra mắt chiếc điện thoại HTC EVO ONE chạy mạng 4G. Máy sẽ được bán vào quý 2 năm nay với giá $199.99 kèm theo hợp đồng 2 năm.

EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.
EVO 4G được cài sẵn hệ điều hành Android ICS mới nhất đi kèm giao diện HTC Sense™ 4.0, vi xử lý lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960, màn hình 4.7-inch Super LCD độ phân giải HD 720p trang bị kính cường lực Gorilla Glass, camera phía sau 8 megapixel được hỗ trợ bởi một imageCHIP chuyên dụng, camera trước 1.3Mpx hỗ trợ thoại video, 1GB RAM,16GB bộ nhớ trong ngoài ra khách hàng được miễn phí 25GB luu trữ của Dropbox, kết nối NFC, Google Wallet, 4G LTE và một pin 2.000 mAh. Đặc biệt nhà mạng Sprint sẽ tích hợp công nghệ HD Voice độc quyền cho EVO 4G, công nghệ này giúp tăng khả năng về chất lượng đàm thoại cho khách hàng.

Tống Linh (theo GSM)
Đang tải tin...