GDP quý II/2021 ước tăng 6,61%

GDP quý II/2021 ước tăng 6,61%
GDVN- GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức

Kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức
(GDVN) - Chính phủ nỗ lực mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, chống tham nhũng đã tạo động lực, lòng tin của doanh nghiệp.

Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 200 tỷ USD

Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 200 tỷ USD
(GDVN) - “Ngành Công thương biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, đồng thời cũng là Bộ tiên phong đi đầu trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính”.