Chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương
GDVN-Tỉnh ủy Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai; UBND tỉnh Nam Định, Ninh Thuận vừa tổ chức công bố, trao các quyết định chuẩn y, điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự mới.

Hỗ trợ gạo cho 6 tỉnh

Hỗ trợ gạo cho 6 tỉnh
(GDVN) - Ủy ban nhân dân 6 tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Chính phủ xuất cấp gạo cho 5 địa phương

Chính phủ xuất cấp gạo cho 5 địa phương
(GDVN) - Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.537,01 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 địa phương để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt.