An Giang yêu cầu ngưng các hoạt động dạy thêm, học thêm, sinh hoạt hè

04/08/2020 10:43 KHÁNH VĂN
GDVN- Sở Giáo dục An Giang gửi thông báo tới Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục tạm ngưng các hoạt động tập trung học sinh...

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bênh Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức họp khẩn nhằm chỉ đạo, triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo dừng ngay việc dạy thêm, học thêm đối với tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đồng thời, có phương án cụ thể để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện có dịch bệnh.

Ngay sau cuộc họp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã ban hành Thông báo số 2017/SGDĐT-VP gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục liên quan thông báo tạm ngưng các hoạt động tập trung học sinh, học viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang (Ảnh chụp website: angiang.gov.vn)

Thông báo số 2017/SGDĐT-VP yêu cầu các thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạm ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục từ ngày 3/8/2020 đến khi có thông báo mới nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (trừ các đối tượng tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020).

2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành Y tế và các văn bản đã triển khai của ngành Giáo dục và Đào tạo;

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đi/về từ vùng dịch chủ động liên lạc với cơ quan chức năng để thực hiện khai báo dịch tễ, cách ly, theo dõi y tế theo đúng quy định.

3. Liên lạc thường xuyên với gia đình học sinh để nắm rõ các trường hợp phát sinh và báo cáo nhanh về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng của địa phương.

Sau khi cho văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thì các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục liên quan đã có thông báo ngưng các hoạt động dạy thêm, học thêm và sinh hoạt hè tại các trường học từ ngày 3/8/2020.

KHÁNH VĂN