Bộ Giáo dục công bố quy định xét tuyển với các ngành thi và không thi

19/04/2014 05:38 Xuân Trung
(GDVN) - Trước ngày 20/5 hằng năm các trường tự quyết định và công khai một môn thi chính theo khối thi được nhân hệ số 2 với từng ngành của trường.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho hay, Bộ đã ban hành Thông tư số 06/2014/BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014. 

Sau khi ban hành Thông tư này, Bộ đã nhận được những đề xuất về phương án xét tuyển từ nhiều chuyên gia và nhà trường. Bộ cũng đã tổ chức hai hội thảo (tại Hà Nội và TP. Hồ  Chí Minh) để lấy ý kiến của cơ sở giáo dục đại học về những phương án này. Tham dự Hội thảo gồm các đại biểu từ hai Đại học Quốc gia, một số trường đại học trọng điểm, các Đại học vùng và hơn 60 trường đại học, cao đẳng khác, trong đó có 40 trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các trường, Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành quy định về công tác xét tuyển trong tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Theo đó, các trường đại học, cao đẳng có Đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ GD&ĐT xác nhận đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thì tổ chức xét tuyển theo các quy định tại Đề án.

Với các trường đại học, cao đẳng thi theo kỳ thi ba chung của Bộ, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ căn cứ kết quả thi của thí sinh trong cả nước đề xuất Bộ trưởng GD&ĐT xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng.

Với các trường đại học, cao đẳng trước ngày 20/5 hằng năm, nếu thấy cần thiết, các trường tự quyết định và công bố công khai một môn thi chính theo khối thi được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản các trường trường, ngành không quy định môn thi chính sẽ xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học (đối với các trường đại học) hoặc mức xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (đối với các trường cao đẳng) mà Bộ đã công bố.

Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính sẽ xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển này (điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính chia cho 4) không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào học đại học (mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học chia cho 3, đối với các trường đại học,) hoặc giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng chia cho 3, đối với các trường cao đẳng) đã được Bộ công bố. 

Bộ GD&ĐT cho rằng, mục đích của quy định xét tuyển này là để đảm bảo chất lượng đầu vào, tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển sinh…

Một trong những mục tiêu của quy định xét tuyển này là cho phép các trường tự xác định môn chính trong từng khối thi phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng ngành đào tạo nhằm đảm bảo quyền tự chủ trong tuyển sinh của các trường, tạo điều kiện cho các trường xét tuyển thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo. 

Bộ GD&ĐT cũng giải thích sự khác biệt của quy định xét tuyển này với quy định về điểm sàn trước đây: thứ nhất, phân chia phổ điểm thành nhiều mức theo tỷ lệ thí sinh đạt yêu cầu để các trường tự quyết định chọn điểm xét tuyển ở mức nào phù hợp, qua đó khẳng định uy tín của trường trong xã hội.

Thứ hai, đưa ra nguyên tắc để các trường tùy theo yêu cầu của từng ngành nghề đào tạo mà quy định điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số môn chính, giúp các trường có cơ hội tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp.

Xuân Trung