Bộ Giáo dục phát động và tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội

18/12/2019 14:00 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 17/12, Bộ Giáo dục tổ chức lễ phát động và tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường năm học 2019- 2020.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, hiện nay, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, trong đó đối tượng thanh niên, học sinh sinh viên có diễn biến phức tạp, người phạm tội ngày càng trẻ hóa, hành vi phạm tội tinh vi, khó phát hiện.

Ông Bùi Văn Linh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Cường)

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên có thể kể đến những hạn chế, tác động tiêu cực từ môi trường trong thời kỳ “mở cửa, hội nhập”, mặt trái của kinh tế thị trường đã làm thay đổi những giá trị truyền thống, văn hóa, đạo đức xã hội. Những tư tưởng, lối sống thiếu lành mạnh như đã ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến học sinh, sinh viên, làm cho các em có nhận thức, định hướng sai lệch về cách sống.

Một số gia đình, cha mẹ ứng xử chưa chuẩn mực; phương pháp giáo dục con không đúng, quá nuông chiều hoặc ngược đãi đã ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách của học sinh sinh viên, làm cho các em có những suy nghĩ, hành vi tiêu cực, lệch chuẩn dễ vi phạm pháp luật.

Cá biệt, có gia đình còn phó mặc, khoán trắng việc quản lý, giáo dục con em cho nhà trường, thiếu sự phối hợp với nhà trường trong việc quan tâm, theo dõi, chăm sóc và giáo dục học sinh sinh viên.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên chưa hiệu quả thiết thực. Sự phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội chưa thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ trong việc quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm chưa thường xuyên, thiếu kịp thời.

Các đại biểu hưởng ứng lễ phát động (Ảnh: Lê Cường)

Ông Bùi Văn Linh nhấn mạnh, để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Do đó, Bộ Giáo dục đề nghị các Sở Giáo dục, các nhà trường quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quy định về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh sinh viên; bảo đảm tốt nhất và an toàn về thể chất và tinh thần cho tất cả các thành viên trong nhà trường

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định, nội quy của nhà trường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên cán bộ, giáo viên trong việc lồng ghép, tích hợp công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục của nhà trường bảo đảm phù hợp, hiệu quả...

Thùy Linh