Bộ Giáo dục thay đổi đơn vị cấp phôi văn bằng

25/09/2019 06:22 Thùy Linh
(GDVN) - Kể từ ngày 20/9/2019, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ.

Ngày 20/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Cục Quản lý chất lượng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Kể từ ngày 20/9/2019, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc cấp phôi bằng, khoản 2 điều 38 Luật Giáo dục Đại học 2012 quy định:

"Cơ sở giáo dục đại học in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học; công bố công khai các thông tin liên quan về văn bằng cho người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học".

Như vậy, theo Luật này, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quản lý phôi bằng đại học mà giao trách nhiệm cho các trường đại học tự quản lý và tổ chức in phôi.

Thùy Linh