Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2011

01/12/2011 15:37 Theo GDTĐ
(GDVN) - Từ ngày 15/12/2011, giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương từ ngân sách.
Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương từ ngân sách (ảnh MH)
Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương từ ngân sách (ảnh MH)

Theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2011, giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập được Nhà nước hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non; nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo GDTĐ