Có quy định cụ thể về việc đảm bảo bí mật đời sống riêng tư của người học

21/07/2017 06:19 Linh Hương
(GDVN) - Trường học phải thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học trong việc bảo đảm tính mạng, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Nghị định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).

Và lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dạy kỹ năng, lớp dạy năng khiếu, lớp dạy văn hóa, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt không được đi học ở nhà trường (sau đây gọi chung là lớp độc lập) có người học dưới 18 tuổi; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Từ ngày 5/9/2017, trường học và các lớp học độc lập phải thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học. (ẢNh minh họa: Báo Tiền phong)

Nghị định cũng quy định cả trường học và các lớp học độc lập phải thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.

Đây cũng được xem là một trong những điều kiện để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện- nơi người học được tôn trọng, đối xử công bằng, được phát huy dân chủ.

Các nhà trường còn phải thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các thông tin của người học và bảo mật cho người cung cấp thông tin.

Đặc biệt, Nghị định còn quy định rõ các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường.

Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/9/2017.

Linh Hương