Công bố một số thiếu sót tại Trường Đại học Đông Á

06/05/2017 07:38 Tấn Tài
(GDVN) - Kết luận thanh tra cũng nêu rõ một số thiếu sót mà nhà trường cần phải nghiêm chỉnh thực hiện, khắc phục.

Ngày 5/5, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, nguồn viện trợ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Đông Á.

Đợt thanh tra này nằm trong chương trình kế hoạch thanh tra năm 2017. Sau một thời gian thanh tra, Thanh tra thành phố đã công bố kết luận.

Thanh tra thành phố đã chỉ ra một số thiếu sót mà Đại học Đông Á cần chấn chỉnh. Ảnh: giaoduc.net.vn

Trong đó, có đánh giá những cố gắng trong công tác quản lý tài chính, công tác tuyển sinh, quản lý, cấp phát văn bằng, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng cho các tỉnh miền Trung - Tây nguyên của nhà trường.

Sai phạm tài chính lớn tại Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng

(GDVN) - Ngoài thanh toán công tác phí vượt quy định hơn 100 triệu đồng, Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng mắc phải nhiều sai phạm khác về tài chính.

Trường cũng đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho giảng viên và người lao động đúng quy định.

Về vấn đề sử dụng lao động là người nước ngoài tham gia giảng dạy tại trường, Thanh tra thành phố cho biết, nhà trường đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý và có giấy phép của cơ quan chức năng cấp.

Quá trình in cấp văn bằng (từ phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp) đã xảy ra một số lỗi sai sót nhưng đã được nhà trường tiêu hủy theo đúng quy định.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ những thiếu sót của nhà trường trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, cần bồi dưỡng bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho một số giảng viên cơ hữu mới tham gia công tác giảng dạy.

Hiện một số giảng viên dù có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ nhưng chưa có nghiệp vụ về sư phạm. Các khóa học nghiệp vụ này thường kéo dài 1-2 tháng.

Thanh tra cũng yêu cầu nhà trường quản lý hồ sơ, tài liệu chặt chẽ, khoa học hơn và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định.

Đồng thời, thực hiện nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 468,7 triệu đồng vào ngân sách nhà nước đối với những khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như:

khoản thiệt hại do mất cắp, chi trả lãi tiền vay nguồn đầu tư xây dựng công trình dở dang, khấu hao xe vượt định mức, khấu hao công trình chưa hoàn thành.

Số tiền này đã được nhà trường chủ động nộp vào Kho bạc nhà nước Đà Nẵng trước khi Thanh tra thành phố kết luận.

Đại diện Trường Đại học Đông Á cũng cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận và kiến nghị trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra thành phố trước ngày 15/5.

Tấn Tài