Đại học Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất lên tới 35,08

01/08/2017 06:30 Linh Anh
(GDVN) - Đại học Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2017. Ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc đều có điểm cao nhất là 35,08.

Điểm chuẩn cụ thể cho từng ngành như sau:

Linh Anh