ĐH Y Hà Nội công bố điểm chuẩn NV2

22/09/2011 14:02 Theo TPO
ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn NV2. Theo đó, ngành cao nhất là 23,5 điểm và ngành thấp nhất là 21,0 điểm.

Điểm chuẩn NV2 các ngành như sau:

Mã ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Điểm chuẩn NV2

303

Bác sĩ Y học cổ truyền

23,5

305

Bác sĩ Y học dự phòng

22,5

308

Cử nhân Y tế công cộng

21,0

Điểm chuẩn được ghi trong bảng là điểm chuẩn cho đối tượng không được ưu tiên.

Theo TPO