Gợi ý đáp án đề Lý mã 418

02/06/2011 11:11
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc gợi ý cách giải đề thi tốt nghiệp THPTmôn vật lý mã 418:

(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc gợi ý cách giải đề thi tốt nghiệp THPTmôn vật lý mã 418:

{iarelatednews articleid='3744,3742,3733'}

Đề thi:

 
 
 
 

Gợi ý cách giải:

1B-2D-3D-4C-5C-6D-7D-8C-9D-10A
11B-12B-13C-14B-15C-16A-17D-18A-19A-20B
21C-22C-23C-24A-25B-26C-27A-28B-29C-30D
31C-32D-33B-34A-35C-36A-37D-38A-39D-40D
41B-42B-43B-44A-45C-46A-47B-48B
 

Ban Giáo dục