Hỗ trợ tiền ăn, nhà ở cho học sinh THPT vùng khó

26/01/2013 19:08 V.B
(GDVN) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Quyết định này quy định đối tượng được hỗ trợ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với các điều kiện: Đang học cấp THPT tại trường THPT hoặc trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thuộc loại hình công lập; Bản thân bố, mẹ, hoặc người giám hộ có hộ khẩu có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, nên không thể đến trường và trở về trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/HS.

- Hỗ trợ tiền nhà ở: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/HS. Việc hỗ trợ tiền nhà ở chỉ áp dụng cho đối tượng HS tự túc chỗ ở.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3/2013.


BẤM VÀO ĐÂY TẢI VĂN BẢN

V.B