Mức nhận hồ sơ xét tuyển của Học viện Kỹ thuật quân sự cao nhất là 24 điểm

19/07/2017 09:52 Linh Hương
(GDVN) - Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo đại học năm 2017.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư quân sự và dân sự năm 2017 như sau:

1. Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư Quân sự

TT

Đối tượng

Mã ngành

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Ghi chú

1

Nam thanh niên miền Bắc

52860210

22.0

2

Nữ thanh niên miền Bắc

52860210

24.0

3

Nam thanh niên miền Nam

52860210

20.0

4

Nữ thanh niên miền Nam

52860210

23.0

2. Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư Dân sự

TT

Ngành

Mã ngành

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Ghi chú

1

Công nghệ thông tin

52480201

17.0

2

Kỹ thuật phần mềm

52480103

17.0

3

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

17.0

4

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

52520216

17.0

5

Kỹ thuật Cơ điện tử

52520114

17.0

6

Kỹ thuật xây dựng

52580208

17.0

Linh Hương